Veja

Veja, les sabatilles esportives ecològiques.

Veja treballa directament amb petits productors brasilers, organitzats en cooperatives de cotó orgànic i cautxú silvestre de l'Amazònia.

El projecte Veja crea una cadena de subministrament que respecta tant als éssers humans com al medi ambient.