Adidas

Adidas és una marca esportiva veritablement global. Per tant, tot el que fem té les seves arrels en els esports. Tot el que succeeix en els esports ocorre en moments. Cada moment és una oportunitat perquè l'atleta per començar de nou.